Відвідувачі
170
Статті
943
Перегляди статей
265606

ТЕМА УРОКУ:  “ Shops  and  Shopping

МЕТА

  • Практична:розвивати вміння усного мовлення за темою: удосконалювати  навики аудіювання, діалогічного та монологічного мовлення.
  • Розвиваюча: розвивати мовленнєву реакцію, слухову пам’ять, увагу, вмінняпрацювати в парах та групах.
  • Виховна:виховувати культуру поведінки, шанобливе ставлення до людей та один до одного.

ТИП УРОКУ:  урок  вдосконалення мовних навичок і вмінь з теми.

Детальніше: Покупки. Найуживаніші покупки

СУЧАСНИЙ  УРОК. ТИПИ ТА СТРУКТУРА.

Урок – це така організаційна форма навчальної роботи в школі,  за  якою вчитель у рамках точно встановленого часу з постійним складом учнів однакового віку за сталим розкладом вирішує певні навчально-виховні завдання. Крім уроку, навчання може бути організоване у формі творчої майстерності, проектного заняття, семінарських занять, вільної роботи учнів та ін.

Детальніше: Сучасний урок

Зовнішність  У менещасливе обличчя! 

                                  2- клас 

Мета: ознайомити з новими лексичними одиницями, активізувати вивчений лексико-граматичний матеріал, розвивати вміння й навички читання, письма, усного мовлення; розвивати логічне мислення, увагу та зорову пам'ять, спостережливість, удосконалювати фонетику та артикуляцію звуків, розвивати усні комунікативні вміння з опорою на наочність; виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань, загальну культуру учнів.

Детальніше: Зовнішність

Тема: "Сім`я. Стосунки у сім`ї"

                                                                             11 - клас

  Мета:формувати навички виразного чи­тання, усного та писемного мовлення з теми, застосовуючи набуті раніше знання під час виконання різно­манітних вправ та підготовки презентацій;розвивати пам'ять, мислення,, кмітливість, ініціативу,(творчі здібності, уміння аналізувати та робити виснов­ки; виховувати дружні стосунки у сім'ї, любов, повагу, увагу один до одного.

Детальніше: Сімя. Стосунки у сімї

      Тема : HOMEREADING

Мета : вдосконалювати навички читання, усного мовлення, уживання в мовленні граматичних структур і лексичних одиниць із теми, розвивати вміння послідовно висловлюватися іноземною мовою; розвивати мовну здогадку ; виховувати позитивне ставлення до навчання.

Обладнання: підручник , таблиці поетів ,таблиця з новою лексикою, мультимедійна дошка .

Детальніше: Тема 2 Шкільне життя