• Друк

 

                                                        Герб села Турятка
                                             Глибоцького району Чернiвецької областi

             Геральдичний щит розтятий i напiвперетятий. У синьому полi золота голова бика-тура iз червоним язиком, над якою золота шестипроменева зірка. Внизу срібний православний хрест. В зеленому полi стилізоване зображення букових горіхів два над одним. У жовтому полi чорний селянський плуг лемешом вправо.
                                                                  Опис символіки
           Голова тура символізує могутніх биків, якi в минулих століттях знаходились на території сучасного села. Голова тура, оточена шестипроменевими зірками (одна вгорi) зображена на гербi Буковинських земель часів Австро-Угорщини-перiоду заснування на Буковинi поселення Турятка. 
          Назва Турятка походить вiд назви дикого тура. Символ бика (тура) в геральдицi означає родючiсть землi.  Синiй колір символізує вірність i чесність.  Зiрка означає раннiй перiод історії Турятки, символізує постiйнiсть. 
         Срiбний лапчастий хрест означає про розташування на території села однiєї з найстарiших буковинських святинь - Успенської церкви (1718 р.) - пам’ятки архітектури будiвлi безкупольного типу. 
         Хрест нагадує про заселення Турятки у перiод своєї історії (територiя Румунської Молдови до 1940 р.) україномовними поселенцями. Хрест-символ православної вiри.
        Стилiзоване зображення букових горіхів, два над одним, вказує на багатство Турятки – величнi буковi ліси, якi оточують село. 
        Зелений колір символізує надiю, достаток, волю.Чорний плуг в золотому полi символізує працелюбнiсть мешканцiв Турятки, споконвічну селянську працю на своїх родючих землях.
        Золотий колір втiлює знатність i багатство. 
 Щит прямокутної форми iз закругленням внизу iз спiввiдношенням сторін 5:6 обрамований декоративним барокщвим картушем золотого кольору у національному українському стилi. Герб увiнчаний золотою короною сплетеною iз п’яти пшеничних колосків, що означає для Турятки статус села. 

А.Б.Лакиер “Русская геральдика”. Москва “Книга” 1990 г.

Автор герба - Дмитро Георгiйович Ніколаєвич, с. Турятка, Чернiвецька область

Співавтор - Iгор Дмитрович Янушкевич, м. Миколаїв, член Українського Геральдичного Товариства