• Друк

Могутність розуму нескінченна

І.Єфремов

               Я, Олару Тетяна Іванівна , працюю в Турятському НВК  з 2001 року. На посаді вчителя математики та інформатики. В 2013-2014 н.р. пройшла перепідготовку вчителів інформатики і здобула другу вищу освіту.

 

           Закінчивши в свій час Чернівецький Національний університет ім.. Ю. Федьковича,математичний факультет, я прийшла працювати в своє рідне село, школу , де все миле та знайоме.

            Прийшовши на роботу працювала вчителем математики та інформатики . Спершу було дуже важко , та потім, поступово почала розуміти як краще працювати з учнями , вчителями , батьками ,..що й хочу зараз розповісти.

 

Головними завданнями  сучасної освіти є формування творчого інтелектуального потенціалу, загального культурного рівня учнів, формування особистості, яка має змогу само пізнаватися, само розвиватися, самовизначатися. Головною метою основ інформатики та обчислювальної техніки є навчання учнів роботі на комп’ютері, а саме використання його як засобу для розвитку учня. Варто розглядати комп’ютер як об’єкт, за допомогою якого можна розв’язувати  задачі, а також отримувати нові знання. Форми і методи організації процесу навчання для досягнення поставленої мети є різноманітними. Можливість представляти інформацію у вигляді презентацій, слайд-шоу це педагогічне чудо освітнього процесу. Дійсно, за допомогою них можна просто та наочно представити свій виступ на уроці, конференції або методичній нараді. Можна додати у свої роботи схеми, графіки, цифрові фото або просто від скановані ілюстрації. Особливе значення ці можливості мають у проектній та дослідній діяльності учнів.

Застосування сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі дає можливість використовувати в педагогічній практиці психолого-педагогічні розробки, які дозволяють інтенсифікувати навчальний процес, реалізовують ідеї розвивального навчання. Можливості комп’ютерних технологій як інструмента людської діяльності і принципово нового  засобу навчання призвело до появи нових методів та організаційних форм навчання та їх найбільш швидкого впровадження їх в начальний процес.

Основним завданням використання інформаційних технологій є розширення інтелектуальних можливостей людини. На сьогодні змінюється саме поняття навчання: засвоєння знань поступається вмінню використовувати інформацію, отримувати її за допомогою комп’ютера.

В якості робочого засобу комп’ютер застосовується вже давно і визнаний суспільством як необхідність . У сфері освіти комп’ютер займає міцні позиції.  Для розвитку абстрактного мислення необхідне середовище , яке дозволяє активно створювати продукти розумової діяльності  і створювати нові абстрактні поняття. Таким середовищем може бути  – комп’ютер. Це в першу чергу, засіб, який дає змогу зробити процес навчання природним, неформальним.  Комп’ютер може змінити характер навчання – навчати не чомусь одному ,  навчання загалом – зробити більш цікавим та ефективним, а отримані знання –  глибшими та загальніши.

Заняття дітей з комп’ютером складаються з чотирьох взаємопов’язаних компонентів:

  1. Активне пізнання дітьми навколишнього світу.
  2. Поетапне засвоєння все складніших  ігрових  способів і засобів розв’язання  задач.
  3. Зміна предметно-знакового середовища на екрані монітора.
  4. Активне спілкування дитини з дорослими та іншими дітьми.  

Комп’ютерні засоби навчання називаються інтерактивними , вони мають здатність «відповідати» на дії учня  й вчителя, «вступати» з ними у діалог, що і складає головну особливість методик комп’ютерного навчання.

Мій загальний досвід показує, що учням притаманно не тільки дивитись і слухати, а й самим показувати та розповідати про свої досягнення та результати праці. Дуже важливо на цьому етапі виявити солідарність, похвалити за навіть незначні успіхи.

. У проектній та дослідницькій діяльності  учнів я намагаюсь не обмежувати творчу самостійність. Після обговорення вибраної теми , технічних вимог до роботи діти займаються пошуком інформації, обробкою, складають план роботи й самі його реалізують. Найцікавішими подіями завжди є демонстрація та захист творчих робіт. Не дивлячись на те, що рівень їх виконання різний, автори з задоволенням завжди розповідають про свою роботу.

До уроків узагальнення та систематизації знань і способів діяльності я пропоную виконати творчі роботи: комп’ютерні презентації  з цієї теми, про застосування набутих знань в інших галузях . Виконання творчих завдань вимагає використання учнями інформаційно-комунікаційних технологій, оволодіння проектно-дослідницькою діяльністю: роботу з Інтернет - ресурсами, створення презентацій як результату самостійної дослідної діяльності. Ці роботи представляються й захищаються перед учнями класу, колективно аналізуються та рецензуються результати виконання.

Такі види роботи розвивають творчі, пошукові, дослідницькі здібності учнів, зростає їх активність, вони набувають навичок ,що можуть стати корисними в житті. Інформаційні технології створюють всі умови для самовираження учнів: ці  творчі роботи можуть бути корисними та потрібними для інших. Подібна перспектива створює найсильнішу мотивацію для їх самостійної пізнавальної діяльності в групах або індивідуально.

Наприкінці вивчення теми „ Текстовий редактор ” учні вже мають навички набору тексту, його редагування, вміють змінювати шрифт, його розмір, накреслення букв, цифр; застосовують різні типи вирівнювань абзаців (за лівим краєм, за правим краєм, за центром, за шириною); можуть використовувати у своїй роботі об’єкти  WordArt, а також автофігури.  Для визначення готовності діяльності учнів у нестандартних (нових) умовах пропонується завдання, на реалізацію якого відводиться два уроки: оформити привітальну листівку до свята (Нового року,  8 Березня, Дня Святого Валентина, Дня народження ). На першому уроці учні створюють малюнок майбутньої листівки, на другому пишуть текст поздоровлення і вставляють зображення в текстовий файл. У результаті такої діяльності, коли умову завдання сформульовано недостатньо чітко, коли учням ще дуже слабо уявляється результат та шляхи його досягнення, можна простежити, наскільки добре учні засвоїли матеріал. Іншими словами, чи в змозі учні самі красиво та безпомилково розташувати текст на сторінці, або вони намагаються  діяти за зразком учителя.

Формування навичок роботи з електронними таблицями проводиться з деяким набором задач ось такого змісту: „ Солодкоїжка  Пончик вирішив спекти на свій день народження 3 торти: яблучний, горіховий і шоколадний. Для виготовлення одного яблучного торта потрібно 200г вершкового масла, 200г борошна , 2 яйця, 300г цукру і 8 яблук. Для виготовлення одного горіхового торта потрібно 300г масла, 400г борошна, 2 яйця, 300г цукру і 200г горіхів. На один шоколадний торт йде 3 шоколадки, 200г  масла, 300г борошна, 2 яйця, 100г цукру і 8 яблук. Масло у квітковому місті коштує 100 монет за кг, цукор – 20 монет за кг,яйця - 20 монет за 1 десяток , борошно – 30 монет за кг, горіхи -100 монет за кг, яблука – 2 монети за штуку, шоколадки -10 монет за штуку .  Побудувати електронну таблицю, з якої буде видно , скільки буде коштувати кожний торт, скільки продуктів кожного виду Пончик повинен купити  і скільки це буде коштувати; скільки монет він повинен взяти з собою у магазин ”. Таких задач

 Для того , що б показати необхідність електронних таблиць у підрахунку всіх результатів при зміні вихідних даних: наприклад, тому що у світі фінансова криза, деякі продукти подорожчають ( масло на 5 монет, цукор на 3 монети), інші дешевшали (яйця на 2 монети за десяток), якщо у  шоколадний торт додали 200г горіхів і 100г цукру. Які з тортів Пончик може виготовити, якщо у нього лише 150 монет? Скільки повинні коштувати продукти , якщо у Пончика є тільки 180 монет? Якщо для розв’язування задачі учні ще слабо зрозуміли важливість застосування формул для розрахунків (учні рахували на калькуляторі і записували результат у ЕТ), то для відповідей на додаткові запитання (перерахунок всіх результатів при зміні будь-якої умови) вони бачили необхідність, а  головне,  корисність в їх використанні.

Наступною формою творчої діяльністі є складання кросвордів. Робота по складанню кросвордів забезпечує максимальну складність при мінімальній структурі, причому за внутрішнім змістом це дуже серйозна робота, а за зовнішньою формою нагадує дитячу гру – найближчу приязну діяльність учнів. Така діяльність учнів дуже цінна для запам’ятовування понять та термінів інформатики, причому при аналізі складених кросвордів особливу увагу привертає чіткість визначень, правильного підбору понять до визначеного слова.

У своїй практиці я використовую і деякі спеціальні методи, які мають за мету  спрямувати інтерес школярів на навчання, підвищення їх відповідальності до навчання. До таких методів можна віднести методи стимулювання й мотивації навчання, метод пізнавальної гри, метод навчальних дискусій, метод створення ситуації успіху. Велике значення має контроль і самоконтроль, який я застосовую як метод  усного, письмового, індивідуального, фронтального контролю.  Практично за всіма  розділами складені тести. Я використовую програму – тест TEST-W2. Ця програма дуже зручна, запитання і варіанти відповідей легко вносити й змінювати. Запитання , які даються учневі , вибираються  вибірково, з’являються самі, що виключає списування, підказки. У процесі тестування підраховується кількість  правильних відповідей, і по завершенні тестування учневі  виставляється оцінка на основі критеріїв для тестових технологій. 

Нетрадиційні форми уроку можна розглядати як одну з форм активного навчання. Це спроба підвищення ефективності навчання, можливість з’єднати  воєдино всі принципи навчання з використанням

         Готуючись до уроків, керуюсь словами В.О.Сухомлинського: „Без захоплення та натхнення, без осмислення розумової праці як процесу пошуків та знахідок навчання перетворюються у зазубрювання; з нього випадає головна мета школи — загальний розумовий розвиток, формування допитливого розуму, виховання ваги знань".