Відвідувачі
170
Статті
943
Перегляди статей
265657

БІБЛІОТЕКА

Основні  завдання  бібліотеки:

 • Виховання культури читання;
 • Здійснення комплектування бібіліотечних фондів;
 • Здійснення порядку розміщення, обліку зберігання бібліотечного фонду;
 • Формування в учнів умінь та навичок бібліотечного користувача;
 • Надання допомоги у виборі літератури в самостійній роботі з книгою шляхом індивідуально - масової роботи з читачем;
 • Участь у масових заходах, які проводяться педагогічним колективом навчально-виховного комплексу.

 

Основні  напрямки  діяльності  бібліотеки:

 1. Бібліотечно - інформаційне  обслуговування  користувачів  у  забезпеченні  всіх  напрямків  навчально-виховного  процесу   закладу  в  освоєнні  як  програмних,  так  і  позапрограмних  вимог  у  самоосвіті;
 2. Забезпечення  інтелектуального  доступу  до  інформації  шляхом  систематичного  аналізу, відбору, оцінки  та  створення  інформації  на  всіх  освітніх  етапах;
 3. Забезпечення  доступу  до  інформації шляхом  ретельно  відібраних  і  систематично  організованих  різноманітних  навчальних  матеріалів  різних  рівнів  складності - як  друкованих  так  і  інших  носіїв  інформації.
 4. Розвиток  в  учнів  умінь  орієнтуватись  в  інформаційному  просторі,  а  також  самим  створювати  інформацію  шляхом  широкого  відбору  засобів  комунікації  і  застосування  нових  інформаційних  технологій.
 5. Забезпечення  матеріалами,  які  підготують  учнів  до  безперервної  освіти.

     Пріорітетні   напрямки  функціонування  шкільної  бібліотеки:

 1. Підвищення  інформаційної, освітньої, культурологічної. виховної, пізнавальної  функції.
 2. Глибоке  вивчення  читацьких  інтересів  та їх  задоволення;
 3. Координація  дій  шкільної  бібліотеки  зі  школярами, педагогами, батьками  в  популяризації  книги.
 4. Систематична  робота  по  збереженню  книжкового  фонду.
 5. Вивчення  і  впровадження  в  практику  роботи  кращого  досвіду  бібліотек  ЗНЗ.
 6. Сприяти  підвищенню  методичної  і  педагогічної  майстерності  вчителів  школи шляхом популяризації  педагогічної  літератури.
 7. Всебічне  сприяння  самоосвіті  учнів, педагогічних  працівників, забезпечення  програмами, підручниками, посібниками.