• Друк

МІСІЯ ШКОЛИ:

Турятського навчально-виховного комплексу - створити найбільш сприятливі умови розвитку  для всіх дітей з урахуванням їхніх схильностей та здібностей шляхом уведення в навчально-виховний процес інноваційних методик навчання й виховання, збереження та примноження шкільних традицій, заснованих на національних та патріотичних засадах, створення умов для максимального розкриття творчого потенціалу, комфортних умов для розвитку особистості дитини, а отже,формування особистості школяра як громадянина України у процесі взаємодії школи та громади.

ВІЗІЯ ШКОЛИ

ШКОЛА – осередок розвитку особистості, пізнання нового, формування вмінь та навичок.

ВИПУСКНИКИ

  - готові до самостійного життя;

   -  відповідальні громадяни, які діють керуючись духовно-моральними    цінностями та навичками здорового способу життя;

   - працелюбні,  спроможні реалізувати власний позитивний потенціал.

 

 

НАШІ ЦІННОСТІ:

 - дитиноцентризм;

- взаємоповага та ефективна взаємодія;

- свобода вибору та креативність;

- безперервний розвиток;

         - різнобічна освіченість;

Для досягнення визначено такі ЗАВДАННЯ:

- реалізація ціннісних пріоритетів особистості, створення     розвивального середо­вища, у якому б реалізувалася модель випускника, задоволення освітніх потреб не тільки обдарованої молоді, а й звичайних учнів, де всі стануть успішними в житті, здатними до інтеграції з європейським співтовариством.

- сформувати безпечний психологічно комфортний, розвиваючий, креативний, мотивуючий до навчання та самопізнання  простір, ефективний для реалізації поставленої мети.

- створити належні матеріально-технічні умови для організації профільного навчання;

- забезпечити безперервний професійний та особистий розвиток педагогів.