Відвідувачі
170
Статті
943
Перегляди статей
265694

Освітня програма на 2020-2021 н.р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Турятського НВК

_____________ Н.К.Дудуц

«______»_______________2020 р.

                                                                                                                             М.П.                

Освітня програма

Турятського навчально-виховного комплексу

Глибоцької районної ради

Чернівецької області

на 2020/2021 навчальний рік

                                    

                                 Схвалено

                                                                                     педагогічною радою   Турятського НВК

                                                                                 Протокол № 1 від__31 серпня_2020р.

   Тип навчального закладу – навчально-виховний комплекс.

Мова навчання – українська. Турятський навчально-виховний комплекс працює в одну зміну за п’ятиденним навчальним тижнем.  

     У 2020 – 2021 навчальному році в навчально-виховному комплексі є 21 клас – комплект та 3 групи дошкільної ланки. В них будуть навчатися 414 здобувачів освіти (150 – І ступеня, 196 – ІІ ступеня, 68 – ІІІ ступеня) та 70 вихованців садка (менша група – 20, середня – 20, старша - 30).

   Основними видами оцінювання результатів навчання здобувачів освіти є:

-         формувальне (поточне) оцінювання;

-         підсумкове оцінювання (семестрове та річне);

-         державна підсумкова атестація учнів;

-         зовнішнє незалежне оцінювання.

Оцінювання результатів навчання учнів здійснюється за 12-бальною системою.

Кожен здобувач освіти переводиться до наступного класу після завершення навчального року. Переведення учнів 1-3 класи, 5-8 класи, 10 клас до наступного класу здійснюється на підставі річного оцінювання їх результатів навчання, 4 клас, 9 клас, 11 клас – державної підсумкової атестації згідно з рішенням педагогічної ради.

Форми організації освітнього процесу: інституційна (очна), інклюзивна, індивідуальна. Дистанційну форму навчання використовуємо під час карантину.

3-А, 3-Б, 5-А класи де навчаються учні з особливими освітніми проблемами на інклюзивній формі навчання.

   Структура навчального року:

І семестр з 01.09.2020р. по 24.12.2020р.

ІІ семестр з 11.01.2021р. по 28.05.2021р.

Канікули: осінні: 24.10.20р. - 01.11.20р.;

                   зимові: 25.12.20р. - 10.01.21р.;

                   весняні: 20.03.21р. - 28.03.2021р.


Режим роботи: 1-й клас                                             2 – 4 класи

1 урок – 900 - 935                                                                                  1 урок – 900 - 940

Перерва – 935 – 955                                                                              Перерва – 940 – 955

2 урок – 955 – 1030                                                                                  2 урок – 955 – 1035

Спортивна пауза 1030 - 1100                                                        Велика перерва 1035 – 1100

3 урок – 1100 – 1135                                                                        3 урок – 1100 – 1140

Спортивна пауза 1135 – 1215                                       Велика перерва 1140 – 1215

4 урок – 1215 – 1300                                                                         4 урок – 1215 - 1300

Перерва – 1300 - 1310                                             Перерва – 1300 – 1310

5 урок – 1310 - 1345                                                 5 урок – 1310 – 1355

                                                                                                  Перерва 1355 - 1405

                                                                                 6 урок 1405 - 1450


5 – 11 класи


1 урок – 900 – 945

Перерва – 945 – 955

2 урок – 955 – 1040

Велика перерва 1040 – 1100

3 урок – 1100 – 1145

Велика перерва 1145 – 1215

4 урок – 1215 – 1300

Перерва 1300 – 1310

5 урок – 1310 – 1355

Перерва 1355 – 1405

6 урок – 1405 – 1455

Перерва 1455 – 1500

7 урок – 1500 – 1545


Робота гуртків, факультативів з 1600.

Навчальний заклад співпрацює з музичною школою с.Турятка, Глибоцьким БТДЮ, Глибоцьким ЦТКСЕУМ.                          

     Освітня програма закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів розроблена на виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016р. № 988-р), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018р. № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019р. № 688) (у 1-3 класах), Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011р № 462 (у 4-х класах); Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р №1392.

   З урахуванням поетапного переходу закладу освіти на здійснення діяльності за новим Державним стандартом у 2020-2021 н.р.освітня програма розроблялася на основі:

для 1-2 класівДержавного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272);

для 3-х класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273);

для 4-х класів - Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), типових освітніх програм (наказ МОН від 20.04.2018 № 407);

   На початку 2020-2021 навчального року задля забезпечення якісного виконання освітніх програм в умовах очного або дистанційного навчання, приділимо більше уваги повторенню вивченого матеріалу за минулий рік, запровадимо «коригуюче навчання». Для цього проведемо діагностичні роботи (усні співбесіди), опитування в 2-11 класах з основних навчальних предметів. Звернемо увагу на важливість виявлення рівня опанування учнями з обмеженими освітніми потребами навчального матеріалу.

   З метою розмежування дітей у часі у розкладі занять визначили різний час початку і закінчення занять (перерв) для різних класів (тривалість уроків для різних вікових категорій учнів різна: 1 кл. – 35хв.; 2-4 кл – 40 хв.; 5-11 кл. – 45 хв.)

   Задля забезпечення якісного виконання освітніх програм в умовах очного та дистанційного навчання при календарно-тематичному плануванні у навчальних програмах та календарно-тематичних планах виділимо ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання програмового матеріалу. Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати, оптимізувати вивчення предмета, концентрувати увагу на відпрацюванні позицій, що мають забезпечити якісну самостійну роботу учнів в умовах дистанційного навчання.

Навчальні плани:

для 1-2 класів – за Типовими освітніми та навчальними програмами для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказами МОН України від 21.03.2018 № 268 (зі змінами), від 08.10.2019 № 1272;

для 3-х класів – за Типовими освітніми програмами для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказами МОН України від27.12.2018 ; 1461 (зі змінами), від 08.10.2019 № 1273;

для 4-х класівза Типовими навчальним планом початкової школи затвердженим наказом МОН України від 20.04.2018 № 407 (таблиця 1);

для 5-7 класівза Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиця 1;

для 8-9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНУ від 20.04.2018 № 405,

таблиця 8;

для 10-11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018№ 408, таблиця 2.

         Освітня програма Турятського НВК окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти .

Освітня програма Турятського НВК визначає загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які подані в рамках навчального плану в додатках. Очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатках; зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН України) .

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-11-х класів закладу загальної середньої освіти складає 12057.5 годин/навчальний рік:

для 1-го класу – 805 годин/ навчальний рік;

для 2-го класу – 875 годин/ навчальний рік;

для 3-го класу – 910 годин/ навчальний рік;

         для 4 –го класу – 910 годин/ навчальний рік;

для 5-го класу – 1050 годин/навчальний рік;

для 6-го класу – 1155 годин/навчальний рік;

для 7-го класу – 1172.5годин/навчальний рік;

для 8-го класу – 1260 годин/навчальний рік;

для 9- го класу – 1260 годин/навчальний рік;

для 10-го класу - 1330 годин/навчальний рік;

для 11-го класу - 1330годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані навчально-виховного комплексу.

Навчальні плани дають цілісне уявлення про зміст і структуру І-ІІІ рівнів освіти, встановлюють погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначають гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Варіативну складову навчального плану закладу освіти визначено самостійно, схвалено педагогічною радою 31.08.2020, протокол № 1, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображено в навчальних планах закладу освіти.

Варіативна складова навчального плану використовується на підсилення, профільне навчання та поглиблене вивчення предметів інваріантної складової:

-         для учнів 1-4 класів з варіативної складової виділено по 1 годині на вивчення української мови як державної, у 4 класі по 0.5 год. на індивідуальне заняття та основи християнської етики.

-         5-А, 5-Б класи – підсилення математики;

-         6-А, 6-Б класи – підсилення математики;

-         8-А клас – поглиблене вивчення української мови та літератури;

-         8-Б клас – поглиблене вивчення математики;

-         9 клас – поглиблене вивчення української мови та літератури;

-         10-А,11-А класи – філологічний напрям (профіль української філології);

-         10-Б,11-Б класи – природничо-математичний напрям (профіль математичний).

З урахуванням побажань батьків та потреб учнів, наявності педагогічних кадрів, матеріально-технічної бази продовжується вивчення українознавства в 5 - 11класах за рахунок годин варіативної складової.                                    

Запроваджено факультативи, курси за вибором, що розширюють світоглядне спрямування учнів:

5-6 класи

Курс за вибором:

- основи християнської етики – 1 год;

- українознавство – 1год;

Факультатив:

- хореографія – 0.5год.

7-А,7-Б класи

Курс за вибором:

- основи християнської етики – 1 год;

- українознавство – 1 год;

Факультатив:

Математична логіка – 0.5 год.

8 клас

Курс за вибором:

- основи християнської етики – 0.5 год;

- українознавство – 1год;

10-А,10-Б класи

Факультативи:

-         Школа проти СНІДу – 0.5год;

-         Українознавство – 1год;

-         «Дорослішай на здоров’я» – 0.5год;

-         Історія Чернівецької області – 1 год;

-         Фінансова грамотність – 1 год.

-         Застосування похідної до розв’язування задач - 1

11-А,11-Б класи:

Факультативи:

-         Школа проти СНІДу – 1год;

-         Українознавство –1 год;

-         «Дорослішай на здоров’я» – 1 год у 11-А класі, 0.5год у 11-Б класі;

-         Історія Чернівецької області – 1 год в 11-А класі, 0.5 год в 11-Б класі;

-         Фінансова грамотність – 1 год.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план закладу освіти містить усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчального плану цієї освітньої програми.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами) та листа МОН України від 22.10.18 №1/11-11232 «Щодо порядку поділу на групи при вивчені окремих предметів» .

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Освітня програма Турятського навчально-виховного комплексу передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2 Спілкування іноземними мовами

Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3 Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5 Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6 Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7 Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8 Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9 Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10 Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються засобами усіх предметів.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

-         організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

-         окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

-         предмети за вибором;

-         роботу в проектах;

-         позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднено навеб-сайті закладу освіти. На основі освітньої програми закладом освіти складено навчальні плани закладу освіти, що конкретизують організацію освітнього процесу в додатках.

Додаток 1

Навчальний план

Турятського навчально-виховного комплексу

Назва основньої галузі Назва предмета Кількість год. на тиждень
1 – А 1 – Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б
Мовно-літературна Українська мова 7+1 7+1 7+1 7+1 7+1 7+1
Англійська мова 2 2 3 3 3 3
Математична Математика 4 4 4 4 5 5
Природнича, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична, технологічна, інформатична Я досліджую світ

3

3

3 3 3 3
Трудове навчання 1 1 1 1 1 1
інформатика 1 1 1 1
Мистецька Музичне мист.

1

1

1

1

1 1 1 1
Образотворче мист. 1 1 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 3 3 3
РАЗОМ 20+3 20+3 22+3 22+3 23+3 23+3
Додаткові години 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1
Гранично допустиме навантаження 20 20 22 22 23 23
Всього 23 23 25 25 26 26

1-3 класів з українською мовою навчання

                

                                                                                                             

                                                                             Додаток 2

                                                    Навчальний план                                                   

Турятського навчально-виховного комплексу
4-х класів з українською мовою навчання

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
4-А 4-Б Разом
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7+1 7+1 16
Іноземна мова 2 2 4
Математика Математика 4 4 8
Природознавство Природознавство 2 2 4
Суспільствознавство Я у світі 1 1 2
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво 1 1 2
1 1

2

Технології Трудове навчання 1 1 2
Інформатика 1 1 2
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 2
Фізична культура** 3 3 6
Усього 22+3 22+3

44+

6

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2-1 2-1 2
Індивідуальні заняття 0.5 0.5 1
Основи християнської етики 0.5 0.5 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23 23 46
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26 26 52

           

                                                                                                                   Додаток 3

Перелік навчальних програм, за якими здійснюється вивчення предметів інваріантної складової навчального плану

учнів 1-4 класів Турятського НВК

№ з/п Клас Назва навчальної програми Наказ, яким затверджено № від
1. 1-2 Програма для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання, 2018 р. О.Я. Савченко. Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 “Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти” (зі змінами), від 08.10.2019 №1272
2. 3-4 Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи. Київ, 2016 р. О.Я. Савченко. Наказ МОН України від 27.12.2018 № 1461 (зі змінами) від 08.10.2019 № 1273. Наказ МОН України від   20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» .
3-4 Літературне читання . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи. Київ, 2016р. О.Я. Савченко Наказ МОН України від 27.12.2018 № 1461 (зі змінами) від 08.10.2019 № 1273. Наказ МОН України від   20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» .
4. 3-4 Іноземна мова (англійська мова). Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи, Київ, 2016 р. О.Я. Савченко, Р.Б. Шиян Наказ МОН України від 27.12.2018 № 1461 (зі змінами) від 08.10.2019 № 1273. Наказ МОН України від 05.08.2016 № 948 Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» .
5. 3-4 Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи.Київ, 2016р. О.Я.Савченко Наказ МОН України від 27.12.2018 № 1461 (зі змінами) від 08.10.2019 № 1273. Наказ МОН України від   20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» .
6. 3-4 Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів. Київ,2016р. О.Я.Савченко Наказ МОН України від 27.12.2018 № 1461 (зі змінами) від 08.10.2019 № 1273. Наказ МОН України від   20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» .
7. 3-4 Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3-4 клас. Київ,2016р. О.Я.Савченко Наказ МОН України від 27.12.2018 № 1461 (зі змінами) від 08.10.2019 № 1273. Наказ МОН України від   20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» .
8. 3-4 Музичне мистецтво.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 клас. Київ, 2016р. О.Я.Савченко Наказ МОН України від 27.12.2018 № 1461 (зі змінами) від 08.10.2019 № 1273. Наказ МОН України від 20.04.2018   № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» .
9. 3-4 Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 клас. Київ,2016р. О.Я Савченко Наказ МОН України від 27.12.2018 № 1461 (зі змінами) від 08.10.2019 № 1273. Наказ МОН України від 20.04.2018   № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» .
10. 3-4 Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи. Київ,2016р. Наказ МОН України від 27.12.2018 № 1461 (зі змінами) від 08.10.2019 № 1273. Наказ МОН України від 20.04.2018   № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» .
11. 3-4 Інформатика 2-4 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 кл. Затверджена Наказом МОН №948 від 05.08.2016 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». Наказ МОН України від 27.12.2018 № 1461 (зі змінами) від 08.10.2019 № 1273. Наказ МОН України від 20.04.2018   № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» .
12. 3-4 Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 клас. Київ, 2016р. О.Я.Савченко Наказ МОН України від 27.12.2018 № 1461 (зі змінами) від 08.10.2019 № 1273. Наказ МОН №948 від 05.08.2016 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».
13. 3-4 Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 клас. Київ, 2016р. О.Я.Савченко Наказ МОН України від 27.12.2018 № 1461 (зі змінами) від 08.10.2019 № 1273. Наказ МОН від 05.08.2016 № 948

Додаток 4

Перелік програм, за якими здійснюється вивчення предметів варіативної складової навчального плану для учнів 1-4 класів Турятського НВК

№з/п Клас Назва курсу за виборомчи факультативу Кількість годин за навчальним планом Яким чином використані Назва та автор програми, лист Міністерства, яким рекомендовано використанняцієїпрограми
1. 4 Індивідуальні заняття/0снови християнської етики

0.5/05

Курс за вибором Програма авторів під керівництвом Жуковського В.М.

                                     

Додаток 5

                                                                 Навчальний план

Турятського НВК з навчанням українською мовою

Основні галузі Назва предмета 5-А 5 -Б 6-А 6-Б 7-А 7-Б
Мови і літератури

Укр. мова

Укр. літ.

Англ. мова

Зарубіжна літ.

3,5

2

3

2

3,5

2

3

2

3,5

2

3

2

3,5

2

3

2

2.5

2

3

2

2.5

2

3

2

Суспільство-знавство

Історія України

Всесвітня істор.

Правознавство

Етика

1

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

Естетична культура

Музичне мист.

Образ. мист.

Худ. культура

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

Математика

Математика

Алгебра

Геометрія

4+1

-

-

4+1

-

-

4+1

-

-

4+1

-

-

-

2

2

-

2

2

Природознавство

Природознавство

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

2

1.5

-

2

2

2

1.5

Технології

Труд. навч.

Інформатика

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

Фіз. культура

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

Разом 24,5+3 24,5+3 27,5+3 27,5+3 28+3 28+3
Додатковий час 3,5-1 3,5-1 3,5-1 3,5-1 2.5 2.5
Курси за вибором
Українознавство 1 1 1 1 1 1
ОХЕ 1 1 1 1 1 1
Факультативи Хореографія 0.5 0.5 0.5 0.5
Математична логіка 0.5 0.5
Гранично допустиме навч. навантаж. учня 28 28 31 31 32 32
Всього: 27+3 27+3 30+3 30+3 30,5+3 30,5+3

5-7 класи(наказ МОН Украпїни №405 від 20.04.2018р. таблиця1)

   Додаток 6

   Навчальний план

Турятського НВК з навчанням українською мовою

8-9 класи (наказ МОН Украпїни №405 від 20.04.2018р. таблиця 8)

Основні галузі Назва предмета 8-А 8-Б 9
Мови і літератури

Укр. мова

Укр. літ.

Англ. Мова

Зарубіжна літ.

2+2

2+2

2

2

2

2

2

2

2+2

2+2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

Всесвітня істор.

Правознавство

Етика

1,5

1

-

-

1,5

1

-

-

1,5

1

1

Мистецтво

Музичне мист.

Образ. Мист.

Мистецтво

-

-

1

-

-

1

1

Математика

Математика

Алгебра

Геометрія

-

2

2

-

2+3

2+1

2

2

Природознавство

Природознавство

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

-

2

2

2

2

-

2

2

2

2

2

1,5

3

2

Технології

Труд. Навч.

Інформатика

1

2

1

2

1

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

Фіз. культура

1

3

1

3

1

3

Години для вивчення спеціалізованих навчальних предметів 3.5-3.5 3.5-3.5 3-3
Разом 31.5+3 31.5+3 33+3
Додатковий час 2-0.5=1.5 2-0.5=1.5 1-1=0
Курси за вибором
ОХЕ 0.5 0.5
українознавство 1 1
Гранично допустиме навч. навантаж. учня 33 33 33
Всього: 33+3 33+3 33+3

Додаток 7

Перелік програм, за якими здійснюється вивчення предметів   інваріантної   складової навчального плану для учнів 5-9 класів

Турятського навчально-виховного комплексу

№ з/п Клас Назва навчальної програми Наказ, яким затверджено № від
5-9 Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
5-9 Українська література. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 Наказ МОН України  від 07.06.2017 №804.
6-9 Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена) Наказ МОН України  від 07.06.2017 №804
5-9

Всесвітня історія навчальні програми:

для учнів   5 – 9 класів: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи»

Наказ МОН України  від 07.06.2017 №804
6-9 Географія.6– 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОН України  від 07.06.2017 №804
5-9 Зарубіжна література Світова література. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
5-9 Інформатика. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9кл (для учнів, що вивчали інформатику 2-4 класі)- (оновлено) 2017 рік. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804(5-7кл.)
5-9 Історія України   навчальні   програми: для учнів 5 – 9 класів: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» наказ МОНУ від 07.06.2017 р. № 804
5-9 Математика 5-9 класи, навчальна програма для   загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОНУ від 07.06.2017 р. № 804
5-9 Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена) наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
5-9 Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (автори Бойченко Т.Є. та інші),оновлена Наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804
9 Основи правознавства. Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ,2016 Автор: Тетяна Ремех. Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804;
5 Природознавство. Програма для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена) Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
5-9

Трудове навчання.«Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.

5 – 9 класи» (оновлена)

Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
7-9 Фізика7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи» Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
5-9 Фізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші).. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
7-9 Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена) Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
5-9

Іноземні мови. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи,   К., 2017р.

Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Додаток 8

Перелік програм, за якими здійснюється вивчення предметів варіативної складової навчального плану для учнів 5-9 класів

Турятський НВК

№з/п Клас Назва курсу за вибором чи факультативу Кількість годин за навчальним планом Яким чином використані Назва та автор програми, лист Міністерства, яким рекомендовано використання цієї програми
1.

5-А

5-Б

6-А

6-Б

Хореографія

0,5

0.5

0.5

0.5

Факультатив Авторська програма
2.

5-А

5-Б

6-А

6-Б

7-А

7-Б

8-А

8-Б

Основи християнської етики

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

Курс за вибором Програма авторів під керівництвом Жуковського В.М.
3.

7-А

7-Б

Математична логіка

0,5

0,5

Факультатив

Навчальна програма «Логіка» , лист№141/12-Г-207 від 13.08.12

4.

5-А

5-Б

6-А

6-Б

7-А

7-Б

8-А

8-Б

Українознавство

1

1

1

1

1

1

1

1

Курс за вибором Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко О. В. Програма курсу за вибором «Українознавство. 5-11 кл.» (схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах; лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 03.07.2014 р. № 14.1/12-Г-1058).

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     Додаток 9

Навчальний план

Турятського НВК з навчанням українською мовою для 10-11 класів

10-А ,11-А кл. - філологічний напрям (профіль української філології),

10-Б,11-Б кл – природничо-математичний напрям (профіль математичний)

(наказ МОНУ №408 від20.04.2018р. таблиця 2)

Основні галузі Навчальні предмети К – сть год.
10-А 10-Б 11-А 11-Б
Мовно- літературна Українська мова 2+2 2 2+2 2
Українська література 2+2 2 2+2 2
Англійська мова 2 2 2 2
Зарубіжна література 1 1 1 1
Суспільствознавство Історія України 1.5 1.5 1.5 1.5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Громадянська освіта

Правознавство

Економіка

Людина і світ

2 2 - -
Математична Алгебра 1.5 1.5+3.5 1.5 1.5+3.5
Геометрія 1.5 1.5+1.5 1.5 1.5+1.5
Природнича Біологія і екологія 2 2 2 2
Географія 1,5 1.5 1 1
Фізика і астрономія 3 3 4 4
Хімія 1.5 1.5 2 2
Технологічна Технологія 1 1 2 2
Інформатика 2 2 1 1
Здоров’я і фізична культура Фізкультура 3 3 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1.5 1.5 1.5
Разом 32+3 32+3 30+3 31+3
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 8-4

8-4

9-4

9-5

Факультативи : Школа проти СНІДу 0,5 0.5 1 1
Українознавство 1 1 1 1
Дорослішай на здоров’я 0.5 0,5 1 0.5
Фінансова грамотність 1 1 1 1
Історія Чернівецької області 1 1 1 0.5
Гранично допустиме навантаження 33 33 33 33
Всього: 38 38 38 38

Додаток 10

Перелік навчальних програм за якими здійснюється вивчення предметів

інваріантної складової навчального плану

учнів 10-11 класів Турятського НВК

№ з/п Назва навчальної програми Наказ, яким затверджено № від Рівень вивчення
Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 10-11 класів. Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407 Рівень стандарту
Українська література. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 10-11 класів. Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407 Рівень стандарту
Зарубіжна   література. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 10-11 класів. Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407 Рівень стандарту
Англійська мова. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 10-11 класи, Київ, 2017 р. Наказ МОН від 27.08.2010 № 834,зі змінами від 29.05.14 №657 Рівень стандарту
Історія   України; для учнів 11 класів: «Історія України. Всесвітня історія»  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОН від 07.06.17р. № 804. Рівень стандарту
Всесвітня історія; для учнів 11 класів: «Історія України. Всесвітня історія». Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОН від 07.06.17р. № 804. Рівень стандарту
Економіка.Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407   Рівень стандарту
Алгебра. «Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» Наказ МОНУ від 23.10.2017 № 1407 Рівень стандарту
Геометрія. «Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407   Рівень стандарту
Біологія.Програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407   Рівень стандарту
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів фізика 10-11 класи Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407   Рівень стандарту
Хімія. Навчальна програма з хімії для закладів загальної середньої освіти для 10-11 класів. Наказ МОНУ №826 від 14.07.2016 Рівень стандарту
Технології. Навчальна програма «Технології 10-11 класи» Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407   Рівень стандарту
Інформатика. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОНУ від 28.10.2010 № 1021 Рівень стандарту
Фізична культура. Навчальна програма з фізичної культури для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл Наказ МОНУ № 1407 від 23 жовтня 2017 р. Рівень стандарту
Захист   Вітчизни. Навчальна програма для 10-11класів закладів загальної середньої освіти

Наказ МОН від 23.10.2017 №1407

Рівень стандарту

Додаток 11

Перелік програм, за якими здійснюється вивчення предметів варіативної складової навчального планудля учнів 10-11 класів Турятського НВК

Назва курсу за вибором чи факультативу

клас

Кількість годин за навчальним планом Яким чином використані Назва та автор програми, лист Міністерства, яким рекомендовано використання даної програми
1

Українознавство

10-А

10-Б

11-А

11-Б

1

1

1

1

Факультатив

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів   «Українознавство», 5-12 класи (автори – Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко О.В.)

Рекомендована Міністерством освіти і науки України (протокол №1 від 26 березня 2014 р.)

2 «Школа проти СНІДу»

10-А

10-Б

11-А

11-Б

0.5

0.5

1

1

Факультатив Програма навчального курсу (тренінг курсу) «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ /СНІД.Т.В.Воронцова.
3

Дорослішай на здоров’я

10-А

10-Б

11-А

11-Б

0.5

0.5

1

0.5

Факультатив

Автор програми Романовська Д.Д.
4

Історія Чернівецької області

10-А

10-Б

11-А

11-Б

1

1

1

0.5

Факультатив

Автор програми В.Ф.Федорак
5

Фінансова грамотність

10-А

10-Б

11-А

11-Б

1

1

1

1

Факультатив

Програма розроблена з урахуванням Державного Стандарту базової загальної середньої освти (Постанова КМУ 23.11.2011 №1392 відповідно до положень «Концепції НУШ 2016р»)

Заступник директора                      О.Д. Чоботару