• Друк
 

Урок Домашнє завдання від С.Д.
Понеділок06.04 8кл Історія України Опрацювати§ 29, записати хронологію основних подій
11-Б Історія України опрацювати §25  та  дати відповіді до теми 31( ЗНО) питання №-1,7,10,17,29,31
11-А Історія України опрацювати §25  та  дати відповіді до теми 31( ЗНО) питання №-1,7,10,17,29,31
10-Б

Громад.

освіта

Письмовозавдання 10, стр.121
Вівторок  07.04 11-Б

Всесвітня

історія

Записати в тезах § 30.
8 кл.

Всесвітня

історія

За §22 опрацюватипитання 1-8, дативідповідь на питання «ЯкідосягненняепохиПросвітництвабулинайважливішими для людства?»
10-А Громадян.  освіта Письмовозавдання 10, стр.121
5-Б Українознавст. Намалювати карту України ( використовуючиукраїнськісимволи-обереги).
7-Б Українознвств. Найвідомішівинаходиукраїнців.
Середа 08.04 11-А ІсторіяУкр. За §26 скласти повідомлення «Особливості суспільно-політичного та економічного життя України у 2005-2010рр.»
5-А Українознавст. Намалювати карту України ( використовуючиукраїнськісимволи-обереги).
11-Б Історія Укр. За §26 скласти повідомлення «Особливості суспільно-політичного та економічного життя України у 2005-2010рр.»
9 кл. Історія Укр. За §.41-42 запишіть в тезах   «Якіподії в ЗахіднійУкраїнісвідчать про наростаннянаціональногоруху в 1900-1913рр.?»
10-Б Громад.освіта Створитипрезентацію «Основні правила безпекикористуванняІнтернетом.»
10-А Громад.освіта Створитипрезентацію «Основні правила безпекикористуванняІнтернетом.»
6-Б Українознавст. Прочитати про КирилаКожумяку.
П’ятниця 09.04 11-А

Всесвітня

історія

Записати в тезах § 30
6-А Українознавст Прочитати про КирилаКожумяку.
9 кл.

Всесвітня

історія

Опрацювати§23, письмовопитання 12, стр.196
8 кл ІсторіяУкр. Опрацювати§ 30, письмовопитання 8,9  стр.235
9 Мистецтво Повторити тему «Українське кіномистецтво».
7-А Українознавст Найвідомішівинаходиукраїнців.
8   кл. Мистецтво Опрацювати тему 26-27.
         
 

Урок Домашнє завдання від С.Д.
Понеділок-06.04 8кл Історія України Опрацювати§ 29, записати хронологію основних подій
11-Б Історія України опрацювати §25  та  дати відповіді до теми 31( ЗНО) питання №-1,7,10,17,29,31
11-А Історія України опрацювати §25  та  дати відповіді до теми 31( ЗНО) питання №-1,7,10,17,29,31
10-Б

Громад.

освіта

Письмовозавдання 10, стр.121
Вівторок 11-Б Всесвітняісторія Записати в тезах § 30.
8 кл. Всесвітняісторія За §22 опрацюватипитання 1-8, дативідповідь на питання «ЯкідосягненняепохиПросвітництвабулинайважливішими для людства?»
10-А Громадян.  освіта Письмовозавдання 10, стр.121
5-Б Українознавст. Намалювати карту України( використовуючиукраїнськісимволи-обереги).
7-Б Українознвств. Найвідомішівинаходиукраїнців.
Середа 11-А ІсторіяУкр. За §26 скласти повідомлення «Особливості суспільно-політичного та економічного життя України у 2005-2010рр.»
5-А Українознавст. Намалювати карту України( використовуючиукраїнськісимволи-обереги).
11-Б ІсторіяУкр. За §26 скласти повідомлення «Особливості суспільно-політичного та економічного життя України у 2005-2010рр.»
9 кл. ІсторіяУкр. За §.41-42 запишіть в тезах   «Якіподії в ЗахіднійУкраїнісвідчать про наростаннянаціональногоруху в 1900-1913рр.?»
10-Б Громад.освіта Створитипрезентацію «Основні правила безпекикористуванняІнтернетом.»
10-А Громад.освіта Створитипрезентацію «Основні правила безпекикористуванняІнтернетом.»
6-Б Українознавст. Прочитати про КирилаКожумяку.
П’ятниця 11-А Всесвітняісторія Записати в тезах § 30
6-А Українознавст. Прочитати про КирилаКожумяку.
9 кл. Всесвітняісторія Опрацювати§23, письмовопитання 12, стр.196
8 кл ІсторіяУкр. Опрацювати§ 30, письмовопитання 8,9  стр.235
9 Мистецтво Повторити тему «Українське кіномистецтво».
7-А Українознавст Найвідомішівинаходиукраїнців.
8   кл. Мистецтво Опрацювати тему 26-27.