Відвідувачі
170
Статті
943
Перегляди статей
265599

Прозорість та інформація

план заходів щодо протидії булінгу

ПЛАН

Заходів  щодо профілактики булінгу на

2019/2020 навчальний рік

№ п/п Назва заходу Цільова аудиторія Термін виконання Відповідальний
Інформаційно-профілактичнізаходи
1 Обговорення питання протиидіїбулінгу на загальношкільній батьківській конференції Батькиздобувідвідувачіосвіти Вересень

Директор

2 Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » Класні керівники Жовтень Заступник директора з ВР
3 Розробкапам’ятки «Маркерибулінгу»

Педагогіч-

Нийколектив

Жовтень

Заступник директора з ВР

4 Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» 1 – 11 Упродовжроку

Практичний психолог

5 Контроль стану попередження випадківбулінгу Нарадапридиректорі Квітень

Директор

6 Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу» Педагогічнийколектив Березень

Практичний психолог

7 Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню Педагогічнийколектив Упродовжроку

Заступник директора з ВР

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
1 Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків 1-4 Упродовжроку Класнікерівники
2 Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять 1-11 Упродовжроку Класнікерівники  
3 Роботавідеозалу .Переглядкінострічоквідповідноїспрямованості 5 – 11 Упродовжроку

Учителі  інформатики

4 Засідання дискусійного клубу старшокласників «Як довіряти й бути вдячним» 9-11 Січень

Педагог-організатор

5 Відпрацюваннятемиособистоїгідності в ходівивченнялітературнихтворів, наурокахісторії 1-11 Упродовжроку Класоводи, учителілітератури, історії
6 Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу» 1-11 10-14 грудня Класні керівники, учителі правознавства, практичний психолог школи
7 Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ» 1-11 17-21 грудня Класнікерівники, учителі-предметники
Психологічнийсупровід
Діагностичнийетап
1

     Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

     опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

-   діагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

     дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

Усі категорії учасників освітнього процесу

Упродовжроку

(Запотребою)

Класні керівники,

соціальний педагог

2 Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах   Вересень

Практичний психолог

3 Діагностика стану психологічного клімату класу 1-11 Упродовжроку

Практичний психолог

4 Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час 1-11 Упродовжроку

Практичний психолог

5 Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу 1-11 Упродовжроку

Практичний психолог

6 Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу 1-11 Упродовжроку

Практичний психолог

Робота з батьками
1 Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» 1-11 Упродовжроку Класнікерівники  
2 Порадибатькамщодозменшенняризиківбулінгутакібербулінгудлясвоєїдитини 1-11 Упродовжроку

Практичний психолог

3 Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті» Зазапитом Січень – Лютий

Практичний психолог

4 Інформаційна робота через інтернет-сторінки   Упродовж   року Заступникдиректора з ВР