Відвідувачі
170
Статті
943
Перегляди статей
265638

Прозорість та інформація

Про протидію булінгу

Про протидію булінгу

У К Р А Ї Н А

ТАРАШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТУРЯТСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

         03.09.2021р.                                     с.Турятка                                   № 171

Про протидію булінгу

(цькування) в закладі освіти

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 року  №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції   України   від   03.02.2020  року за № 111/34394,  наказу Міністерства освіти і науки від 26.02.2020 року  № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», листа Міністерства освіти і науки від 20.03.2020 року  №6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)  в закладах освіти», наказу Департаменту освіти  і   науки   Вінницької   обласної державної адміністрації від 25.03.2020 року  № 145 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», з метою створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти, вільного від насильства та булінгу (цькування),

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у у НВК на 2021-2022 н.р.                                 (Додаток 1).

2.  Заступнику директора школи з виховної роботи Троєцькій М.О. забезпечити виконання затвердженого Плану заходів.

3.  Створити  постійно  діючу комісію  з розгляду випадку  булінгу (цькування)  у складі:

Дудуц Н.К., директор школи – голова комісії;

Троєцька М.О., заступник директора школи з виховної роботи – заступник голови комісії;

Громей Л.К., практичний психолог– секретар комісії;

Тарабас М.Д., соціальний педагог – член комісії;

Тарабас А.І., дагог-організатор – член комісії;

голова батьківського врядування школи (за згодою);

представники  служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім´ї, дітей  

та молоді (за згодою).

4.  Затвердити:

4.1.Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню) в закладі                                                               (Додаток 2).

4.2.Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі (Додаток 3)

4.3.Зразок заяви про випадки булінгу (цькування)                                   (Додаток 4).

4.4.Форму Журналу реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування) (Додаток 5).

4.5.Форму Журналу реєстрації рішень комісії з розгляду випадків булінгу            

     (цькування)                                                                                     (Додаток 6).

4.6. Вчителю інформатики Павловській О.І. оприлюднити даний наказ на офіційному сайті закладу та створити розділ «Протидія булінгу (цькування)» на сайті школи.

4.7.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор школи:                       Наталія ДУДУЦ      

З наказом ознайомлені:                 Марія ТРОЄЦЬКА

                                                               Лілія ГРОМЕЙ

       Марина ТАРАБАС

      Альбіна ТАРАБАС

                                                             Софія БЛУЙ

          

     Затверджую:

                                                                               Директор НВК:               Наталія ДУДУЦ

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ

НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО БУЛІНГУ       В ТУРЯТСЬКОМУ НВК

1. У разі виникнення такої ситуації учень повинен звернутися до дорослого (батьків, класного керівника, практичного психолога школи, соціального педагога, вчителя, заступника директора з навчально-виховної роботи, директора закладу освіти).

2. Дорослі (батьки, або особи, які їх замінюють) надають заяву за відповідною формою директору закладу або повідомляють відповідального за виконання заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі, заступника директора з виховної роботи.

3. Педагогічні працівники по факту, виявленого правопорушення, чи інших негативних проявів учнями закладу освіти, оперативно інформують адміністрацію школи.

4. Директор школи має розглянути звернення у встановленому порядку.

5. Директор школи створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

6. Видається наказ про проведення розслідування.

7. Затверджується склад комісії з розгляду даного випадку. До складу комісії входять педагогічні працівники, практичний психолог, соціальний педагог, батьки постраждалого та винного (за їх згодою).

8. Проводяться засідання комісії з розгляду даного випадку.

9. Результати розслідування оголошуються на засіданні комісії батькам (чи їх представникам) потерпілого та винного.

10. За результатами висновку комісії з розслідування у разі виявлення факту булінгу, а не одноразового конфлікту, дані повідомляються уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службі у справах дітей в Глибоцькому районі про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти.

11. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

12. Психолого-педагогічна служба розробляє заходи щодо здійснення соціально-педагогічного патронажу осіб, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).          

          

                                 Затверджую:

                                                                                             Директор НВК:                 Наталія ДУДУЦ

Алгоритм дій у випадку проявів булінгу в закладі освіти

1.Якщо дитина стала свідком булінгу в закладі освіти, передусім вона може розказати про це батькам, вчителю, психологу або безпосередньо директору.

2.Якщо свідком булінгу став педагог або інший працівник школи, то він має повідомити керівника закладу незалежно від того, чи поскаржилась йому жертва булінгу чи ні.

3.Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу.

4.Директор школи має розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу. Надалі директор має скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу та окреслити подальші дії.

5.Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то очільник закладу зобов’язаний повідомити уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

6.До складу такої комісії можуть входити педагоги, психолог, соціальний педагог, батьки постраждалого та «булера», керівник закладу та інші зацікавлені особи.

7.У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України.

                                       Затверджую:

                                                                                               Директор НВК:                   Наталія ДУДУЦ

Порядок

подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти

1. Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.

2. Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3. Здобувач освіти, який став свідком булінгу у школі, зобов’язаний повідомити про це вчителя, вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти .

4. Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов’язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.

5. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.

6. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

7. Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.

8. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

9. Здобувач освіти може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда - Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги. Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу.

                                   Затверджую:

                                                                                      Директор НВК:                  Наталія ДУДУЦ

План

заходів щодо профілактики булінгу

2021 – 2022 н.р.

№ п/п Назва заходу Цільова аудиторія Термін виконання Відповідальний  
 Діагностичний етап  
1 Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах   Вересень Психолог школи  
2

Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:

–      спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

–      психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

–      соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

–      визначення рівня тривоги та депресії учнів.

Усі категорії учасників освітнього процесу Упродовж року

Класні керівники,

практичний психолог школи

 Інформаційно-профілактичні заходи
1 Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » МО класних керівників Жовтень

ЗДВР

2 Розробка пам’ятки «Маркери булінгу»

Педагогіч-

ний колектив

Жовтень Заступник директора з ВР
3 Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції Батьки здобувачів освіти Грудень

Директор школи

4 Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» 1 – 11 Упродовж року Психолог школи
5 Контроль стану попередження випадків  булінгу Нарада при директорі Квітень Директор школи
6 Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу» Педагогіч-ний колектив Березень Психолог школи
7 Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню Педагогіч-ний колектив Упродовж року

ЗД ВР

 Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
1 Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків 1-4 Упродовж року Класні керівники
2 Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять 1-11 Упродовж року Класні керівники
3 Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості 5 – 11 Упродовж року

Класні керівники

4 Засідання дебатного клубу «Як довіряти й бути вдячним» 9-11 Січень Вчитель історії та права
5 Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії 1-11 Упродовж року Класні керівники, учителі літератури, історії
6 Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу» 1-11 10-14 грудня Класні керівники, учитель права, психолог школи
7 Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Сильні духом» 1-11 21-25 січня ЗДВР
8 Проект «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібергбулінг» 5-8 Лютий- квітень Педагог-організатор
 Психологічний супровід
1 Діагностика стану психологічного клімату класу 1-11 Упродовж року Психолог школи
2 Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час 1-11 Упродовж року Психолог школи
3 Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу 1-11 Упродовж року Психолог школи
4 Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу 1-11 Упродовж року Психолог школи
Робота з батьками
1 Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» 1-11 Упродовж року Класні керівники
2 Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини 1-11 Упродовж року Психолог школи
3 Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті» За запитом Січень – Лютий Психолог школи
4 Інформаційна робота через інтернет-сторінки   Упродовж року Заступник директора з ВР