Відвідувачі
170
Статті
943
Перегляди статей
265631
                                                     До першого класу школи приймаються діти відповідно до  
Н А К А З У МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД07.04.2005 N 204
         «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»
ВИТЯГ З НАКАЗУ

На виконання п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 20 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) з метою забезпечення права на освіту та належної організації і проведення прийому дітей до 1 класу
Н А К А З У Ю:
1. До 1 класу загальноосвітнього навчального закладу зараховувати дітей, як правило, з 6 років.
2. Прийом дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу (крім спеціалізованого) здійснювати на безконкурснійоснові, як правило, відповідно до території обслуговування.
3. Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву на ім'я директора загальноосвітнього навчального закладу, копію свідоцтва про народження дитини та медичну картку встановленого зразка.
4. Не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема довідок з місця роботи, проживання, про заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного навчання в школі.
5. При прийомі дитини до 1 класу є неприпустимими проведення
тестувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки її знань щодо
засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального
закладу.
7. Наказ про зарахування дитини до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу видає директор на основі поданих документів до початку навчального року.
8. Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах (v0240290-00) на кожного учня - першокласника оформляється особова справа.                  Міністр С.М.Ніколаєнко

Для зарахування до школи батьки повинні надати наступніі документи:
1. Заява

2. Медична картка форми Ф-26 У
3. Копія свідоцтва про народження.
4. Копія посвідчення постраждалого від аварії на ЧАЕС( якщо має).
5. Копія ідентифікаційного коду (якщо має).
5. Особова справа з попереднього місця навчання.
6. Свідоцтво про закінчення 9 класів (при прийомі до 10 класу)