• Друк

Проблема, над якою працює педагогічний колектив школи: «Системний підхід до виховання патріота, який дбає про свою честь і гідність, формування соціальний компетенцій, підготовки учнів до життя і праці»

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів, батьків та педагогічних працівників.

Головне завдання – допомогти кожному учневі, дитині, розвивати самопізнання, самоактуалізацію,самовизначення, сформувати загальну культуру та життєдіяльність, яка дає можливість проектувати власний життєвий шлях.

          Ключове  завдання працівників психологічної служби Глибоцького району у 2017-2018 н.р. – це збереження психологічного здоров’я дітей та психологічне забезпечення підвищення ефективності педагогічного процесу в цілому.

Основні завдання на 2017 – 2018 н.р.:

  • Робота з батьками (психологічна просвіта/консультування з питань сімейного виховання, забезпечення прав дитини відповідно до міжнародного та національного законодавства; формування батьківської відповідальності, вивчення особливостей умов сімейного виховання, мікроклімату; інноваційні форми і методи роботи соціального педагога з батьками).

• Робота з дітьми (соціальний патронаж соціально-незахищених категорій дітей; соціальний супровід дитини під час адаптації до умов навчального закладу та особливостей навчально-виховного процесу; вивчення особливостей соціального розвитку дитини/сім’ї/колективу; консультування та допомога дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах; соціальні технології у сфері профілактики та подолання асоціальних проявів у поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі; формування життєвої компетентності, здорового способу життя).

• Робота з педагогічними працівниками (просвіта/консультування з актуальних питань навчально-виховного процесу, особливостей сімейного виховання, соціального розвитку дитини; соціально-педагогічний супровід функціонування дитячого/педагогічного колективу на різних етапах його існування; вивчення особливостей педагогічної діяльності; інноваційні форми і методи роботи соціального педагога з вчителями).

 Проведення моніторингів:

-     моніторинг щодо адаптації учнів до навчання в школі учнів 1-х, 5-х класів ;

-  моніторинг стану вживання учнями алкоголю, куріння та наркотичних речовин;

-  моніторинг обізнаності про інфікування ВІЛ, СНІДу;

-  моніторинг банку дітей трудових мігрантів (з постійним вивченням їхніх потреб та

      проблем  

-  опитування учнів 7-11 класів з проблем жорстокого поводження з дітьми в сім’ї та школі   

     і  проявів насильства в учнівському колективі

-  моніторинг вивчення ціннісних орієнтирів шкільної молоді

-  моніторинг якості право-виховної роботи, що проводиться у навчальному закладі

-  психологічний мінімум;

-  семінари-практикуми

-  робота з біженцями та переселенцями;

-  соціальний супровід дітей, що мають проблеми з відвідуванням навчального закладу;

-  соціально-педагогічна робота щодо соціально-правового захисту дітей, які потрапили в   

  складні життєві обставини;

-  профілактика та протидія насильству, булінгу, дискримінації  в учнівському середовищі;

-  робота з дітьми, які схильні до девіантної поведінки.

-   моніторинг «Ефективність діяльності працівників психологічної служби».

-   підготовка до ЗНО