• Друк

Схвалено                                                                   Затверджую

рішенням педагогічної ради                            Директор Турятського НВК

протокол № 1 від                                         ___________ Н.К. Дудуц

  31.08.2020р.                                            

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

ТУРЯТСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

ГЛИБОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ГЛИБОЦЬКОГО РАЙОНУ

 ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2020-2025 роки

 

Турятський навчально-виховний комплекс Глибоцької районої ради  Глибоцького району  Чернівецької області забезпечує діяльність у сфері загальної середньої осівти для реалізації права громадян на отримання загальної середньої освіти (дошкільної освіти, початкової освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти), корекцію психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного та шкільного віку.

  Мовою освітньоого процессу у НВК є українська.

  У школі функціонують кабінети: української мови та літератури, математики, фізики, англійської мови, історії, зарубіжної літератури, кабінет швейної справи.  А також є спортивна та актова зали, майстерня, 2 компютерні класи, спортивний майданчик, бібліотека, кабінет директора, кабінет заступників, учительська, профспілковий кабінет.

Педагогічний колектив навчально-виховного комплексу складається з 36 педагогів та 6 вихователів ЗДО

На початку 2020-2021н.р. в школі навчалося 414 учнів (з них 5 інклюзія), на кінець року …..

-         У 1-4 класах - 151 учень

-         У 5-9 класах - 196 учнів

-         У 10-11 класах - 67 учнів

Місія Турятського навчально-виховного комплексу - створити найбільш сприятливі умови розвитку  для всіх дітей з урахуванням їхніх схильностей та здібностей шляхом уведення в навчально-виховний процес інноваційних методик навчання й виховання, збереження та примноження шкільних традицій, заснованих на національних та патріотичних засадах, створення умов для максимального розкриття творчого потенціалу, комфортних умов для розвитку особистості дитини, а отже,формування особистості школяра як громадянина України у процесі взаємодії школи та громади.

Нашими цінностями є:

-дитиноцентризм

-взаємоповага та ефективна взаємодія

-свобода вибору та креативність

-безперервний розвиток

-різнобічна освіченість

Візія НВК: НВК – осередок розвитку особистості, пізнання нового, формування вмінь та навичок. Сучасна модель випускника НВК – готові до самостійного життя, відповідальні громадяни, які діють керуючись духовно-моральними цінностями та навичками здорового способу життя, працелюбні,  спроможні реалізувати власний позитивний потенціал.

     Мета НВК – створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям; розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного школяра в систему ранньої предметної орієнтації, професійного самовизначення, профільного навчання.

Напрями розвитку НВК:

-         Можливість вже в школі розкрити свої здібності, зорієнтуватися у високотехнологічному конкурентному світі, цьому завданню повинні відповідати оновлені освітні стандарти.

-         Розгалужена система пошуку і підтримки талановитих дітей, їх супровід протягом усього періоду становлення особистості.

-         Система стимулів для кращих педагогів, постійного підвищення їх кваліфікації, поповнення новим поколінням вчителів.

-         Розвиток інноваційної діяльності. Створення моделі різнорівневого навчання.

-         Пріоритет здорового способу життя.

-         Для впровадження в практику визначених вище напрямів в школі вже є необхідні умови.

Для досягнення визначено такі завдання:

-                       реалізація ціннісних пріоритетів особистості, створення розвивального середо­вища, у якому б реалізувалася модель випускника, задоволення освітніх потреб не тільки обдарованої молоді, а й звичайних учнів, де всі стануть успішними в житті, здатними до інтеграції з європейським співтовариством.

       сформувати безпечний психологічно комфортний, розвиваючий, креативний, мотивуючий до навчання та самопізнання  простір, ефективний для реалізації поставленої мети.

                   створити належні матеріально-технічні умови для організації профільного навчання;

                   забезпечити безперервний професійний та особистий розвиток педагогів;

                   організувати співпрацю з вищими навчальними закладами Чернівецької області та країни, що дадуть можливість здійснювати якісне навчання основам наукових досліджень, підготовки до предметних олімпіад та конкурсів, забезпечити матеріально-технічну базу для здійснення науково-пошукової діяльності.

І.  Освітнє середовище закладу освіти

Перспективний план на 2020-2025 роки

№ з/п ВИД РОБІТ ОБ’ЄМИ
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Капітальний ремонт покрівлі Гараж Туалет на вулиці        
2 Заміна дверей Внутрішні туалети – 2шт

Кухня – 5 шт

Туалет на вулиці – 5 шт

       
4 Ремонт дороги   Заїзд до школи 700кв.м.        
5 Поновлення дитячих майданчиків     Майданчик ДНЗ      
6 Видалення/кронування дерев Старі дерева на території школи          
7 Ремонт туалетів     Штукатурка в середині. Бетонна отмостка навкруги Штукатурка наружна  
8 Капітальний ремонт огорожі   Перед школою біля гастронома       Біля стадіону та гаража
9 Капітальний ремонт їдальні   Посудомийний блок        
10 Капітальний ремонт цоколю         По периметру школи  
11 Поточний  ремонт фасаду           Покраска панелі перед входом
12 Поточний ремонт коридору Покраска стін Покраска стін Покраска стін Покраска стін Покраска стін Покраска стін
13 Поточний ремонт бібліотеки       Покраска стін, підлоги,    
14 Капітальний ремонт сходів (зовнішні)      Покриття крошкою      
15 Поточний ремонт навчальних кабінетів/груп

Покраска стін, панелі, підлоги, заміна ламп по потребі

Покраска стін, панелі, підлоги, заміна ламп по потребі Покраска стін, панелі, підлоги, заміна ламп по потребі Покраска стін, панелі, підлоги, заміна ламп по потребі Покраска стін, панелі, підлоги, заміна ламп по потребі Покраска стін, панелі, підлоги, заміна ламп по потребі
16 Технічне обслуговування вогнегасників Перезарядження 17 вогнегасників Перезарядження 17 вогнегасників Перезарядження 17 вогнегасників Перезарядження 17 вогнегасників Перезарядження 17 вогнегасників Перезарядження 17 вогнегасників

Першочергові придбання на 2020-2025 роки

№ з/п ПРИДБАННЯ ОБ’ЄМИ

2020

2021

2022

2023 2024 2025
1 Мільтимедійне обладнання         До актової зали - 1 шт(проектор та екран)  
2 Комплект меблів 2 комплекта (столи – 36 шт; стільці – 72 шт) 2 комплекта (столи – 32 шт; стільці – 64 шт)

1 комплект

(столи – 20шт., стільці – 40шт.)

1 комплект

(столи – 20шт., стільці – 40шт.)

1 комплект

(столи – 20шт., стільці – 40шт.)

1 комплект

(столи – 20шт., стільці – 40шт.)

3 Принтер кольоровий 1 шт          
4 Контейнер для сміття   5 шт.        
5 Ноутбуки 8 2 2 2 2  
6 Плазми 2 2 2 2 2 2
7 Тенісний стіл 1          
8 Гімнастичні мати 6          
9 М’ячі баскетбольні 10         5
10 М’ячі волейбольні 5   5   5  
11 М’ячі футбольні 5 5 5 5 5 5

Реалізація зазначеного плану дозволить:

1. Сформувати безпечні і сприятливі умови для надання повноцінної освіти дітей;

2. Розвинути спортивну та ігрову базу для фізичного виховання дітей;

3. Створити надійну, розвинену матеріально-технічну базу, що відповідає всім вимогам безпеки і комфортності;

4. Привести навчальний заклад у відповідність до вимог протипожежної безпеки;

5. Привести навчальний заклад у відповідність до вимог санітарно-епідеміологічної безпеки.

 

ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти

Назва навчальних предметів Навчальні роки
2020/21 н. р. 2021/22н. р 2022/2023 н. р. 2023/24 н. р. 2024/25 н.р.
Українська мова і література Наказ Педрада Наказ Педрада Наказ
Фізика і астрономія   Наказ     Педрада
Географія природознавство Педрада     Наказ  
Хімія     Педрада   Наказ
Біологія і екологія Педрада   Наказ    
Фізична культура Наказ     Педрада  
Образотворче мистецтво   Педрада     Наказ
Музичне мистецтво Наказ   Педрада    
Мистецтво   Наказ     Наказ
Захист Вітчизни   Педрада   Наказ Педрада
Інформатика Наказ   Педрада   Наказ
Громадянська  освіта, правознавство Педрада     Наказ  
Математика Наказ   Наказ   Педрада

Всесвітня  історія

Історія  України

  Наказ     Педрада
Основи здоров’я Наказ     Педрада  
Зарубіжна література   Педрада     Наказ
Трудове навчання,  технології Педрада     Наказ  
Англійська  мова Наказ   Педрада   Наказ
ОХЕ   Наказ   Педрада  

ІІІ. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти

Перспективний план атестації

З/П

П.І.П. Посада Фах за освітою Рік остан. атестац.

Категорія,

педзвання

             
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Дудуц Наталія Костянтинівна Директор Вчитель математики 2018

 Вища,

Старший вчитель

      +      
2. Троєцька Марія Олександрівна Заступник директора з ВР Вчитель зарубіжної літератури 2018

 Вища,

Старший вчитель

      +      
3. Блуй Софія Георгіївна

Вчитель

Вчитель історії та правознав. 2017

 Вища,

Старший вчитель

    +        
4. Амоші Марія Дмитрівна

Вчитель

Вчитель

української мови та  літератури

2020

Вища,

старший вчитель

          +  
5. Гімчинська Олена Георгіївна

Вчитель

Вчитель української мови та літератури

2018

Вища,

Старший вчитель

      +      
6. Громей Юлія Василівна

Вчитель

Асистент вчителя

Вчитель української мови та літератури 2018 І       +      
7. Чоботару Орися Дмитрівна

Вчитель

Соц. пед

Вчитель української мови та літератури 2018 ІІ       +      
8. Падурару Марія Миколаївна

Вчитель

початкових класів

Вчитель 2019

Вища,

старший вчитель

        +    
9. Бока Тетяна Миколаївна Вчитель початкових класів Вчитель початкових класів 2019 Вища         +    
10. Залуська Марія Михайлівна Вчитель  початкових класів логопед Вчитель початкових класів 2019

Вища,

старший вчитель

        +    
11. Суружіу Олена Степанівна Вчитель початкових класів Вчитель початкових класів 2020

Вища,

старший вчитель

          +  
12. Чорней Анастасія Георгіївна Вчитель початкових класів Вчитель початкових класів   Спеціаліст     +        
13. Гулей Валентина Петрівна Вчитель початкових класів Вчитель початкових класів 2016 І   +          
14. Нікорич Світлана Дмитрівна Вчитель початкових класів Вчитель початкових класів 2016 І   +          
15. Дуткович Ольга Георгіївна Вчитель початкових класів Вчитель початкових класів 2018

Вища,

старший вчитель

      +      
16. Гушу Марія Степанівна Вчитель математики Вчитель математики 2019

Вища,

ст. вчитель

        +    
17. Пинзару Михайліна Юріївна Вчитель географії Вчитель географії 2016 ІІ категорія   +          
18. Копилець Ольга Георгіївна Вчитель англійської мови Вчитель англійської мови 2016 Вища   +          
19. Суруджіу Любов Петрівна Вчитель біології Вчитель біології 2016 Вища   +          
20. Олару Тетяна Іванівна Вчитель інформант., математики Вчитель інформант., математики 2018 Вища, ст..вчитель       +      
21. Громей Ольга Михайлівна Вчитель англійської мови Вчитель англійської мови 2016 вища   +          
22. Кіфірюк Світлана Дмитрівна Вчитель історії та українозн. Вчитель історії та українозн. 2019 Вища, ст..вчитель         +    
23. Гушу Денис Михайлович Вчитель математики Вчитель математики 2020 ІІ категорія              
24. Гімчинський Віктор Георгійович Вчитель трудового навч., ЗВ Вчитель трудового навчання 2018 Вища, вчитель-методист       +      
25. Гімчинський Владислав Валерійович Вчитель музики Вчитель музики   спеціаліст              
26. Чорней Дмитро Михайлович Вчитель фізики Вчитель фізики 2017 Вища, ст..вчитель     +        
27. Чорней Оксана Сільвестрівна Вчитель осн.здор., обсл. прац , обр мист. Вчитель фізики 2017 Вища, ст..вчитель     +        
28. Суружіу Юрій Дмитрович Вчитель інформат Вчитель   спеціаліст   +          
29. Кіфірюк Христина Михайлівна Асистент вчителя, ПО Вчитель   магістр     +        
30. Дудуц Іван Васильович Вчитель фізичного виховання Вчитель фізичного виховання 2017 Спеціалістст..вчитель     +        
31. Блуй Михайло Миколайович Вчитель фізичного виховання Вчитель фізичного виховання 2019 І категорія         +    
32. Громей Лілія Костянтинівна Практ.псих вчитель географії Практ.псих вчитель географії 2017 ІІ категорія     +        
33. Тарабас Альбіна Іванівна Педагог - організатор Вчитель фізичного виховання 2018 ІІ категорія       +      
34. Тарабас Марина Дмитрівна Соціальний педагог Соціальний педагог   Спеціаліст   +          
35. Гімчинська Валентина Дмитрівна Вчитель хімії Вчитель географії, хімії 2016 ІІ категорія   +          
36. Павлик Ірина Дмитрівна Вчитель музики Вчитель музики 2013 Вища, ст..вчитель              
37. Громей Ксенія Василівна Асистент вчителя Вчитель поч. класів                  
38. Тарабас Валентина Давидівна Вихователь ЗДО Дошкільне виховання 2017 Вища     +        
39. Корсей Лілія Іванівна Вихователь ЗДО Дошкільне виховання 2020 Вища           +  
40. Гуштюк Ірина Георгіївна Вихователь ЗДО Вчитель початкової школи 2020 Вища           +  
41. Андріоє Маряна Маринівна Вихователь ЗДО Дошкільна освіта   спеціаліст     +        
42. Блуй Маряна Валеріївна Вихователь ЗДО Дошкільна освіта 2020 ІІ           +  
43. Дудуц Валентина Василівна Вихователь ЗДО Вчитель початкових класів 2020 Вища           +  
44. Вайпан Яна Василівна Вихователь ЗДО Початкова освіта   Спеціаліст     +        


ІV.   Управлінські процеси закладу освіти

(4.1.1.1. Стратегія розвитку закладу освіти відповідає особливостіям і умовам його діяльності (тип закладу, мова навчання, територія обслуговування, формування контингенту здобувачів освіти, обсяг та джерелаа фінансування)

Перспективна мережа на 2020– 2025 роки

  2020/21 н. р. 2021/22н. р 2022/2023 н. р. 2023/24 н. р. 2024/25 н.р.
Класи К-ть класів К-ть учнів К-ть класів К-ть учнів К-ть класів К-ть учнів К-ть класів К-ть учнів К-ть класів К-ть учнів
1-й 2 36 2 32 2 33 2 31 2 36
2-й 2 35 2 36 2 32 2 33 2 31
3-й 2 38 2 35 2 36 2 32 2 33
4-й 2 40 2 38 2 35 2 36 2 32
5-й 2 33 2 40 2 38 2 35 2 36
6-й 2 36 2 33 2 40 2 38 2 35
7-й 2 50 2 36 2 33 2 40 2 38
8-й 2 53 2 50 2 36 2 33 2 40
9-й 1 22 2 53 2 50 2 36 2 33
10-й 1 27 1 22 2 53 2 50 2 36
11-й 2 37 1 27 1 22 2 53 2 50
Усього 20 407 20 402 21 408 22 417 22 400


4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників)

Прогноз потреби в педагогічних кадрах на 2020 - 2025 роки

Предмет

2020-2021

навч.рік

2021-2022

навч.рік

2022-2023

навч.рік

2023-2024

навч.рік

2024-2025

навч.рік

1 Математика       +  
2 Початкові класи   +      
3 Історія   +      
4 Музика +        
5 Українська мова і література   +